Årsmöte 2019

Publicerad: 2019-02-28 04:02
Uppdaterad: 2019-02-28 04:02
Reportrar utan gränser kallar medlemmar till årsmöte den 12 mars 2019.

Plats: Reportrar utan gränser, Kungsgatan 62 (T-Hötorget), Stockholm.
Datum och tid: Tisdag,12 mars 2019, 17:00 – 18:00

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
 5. Val av justeringsmän, som jämte ordförande ska justera mötesprotokollet
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fastställande av medlemsavgift
 10. Arbetsplan och budget fram till nästa årsmöte
 11. Förslag som väckts till eller av styrelsen
 12. Val av
  1. styrelseordförande för ett år
  2. kassör för ett år
  3. styrelseledamöter för två år
  4. tre suppleanter för två år
  5. revisor för ett år
  6. Val av valberedning bestående av tre personer
 13. Övriga frågor

Valberedningens förslag
Till posten som ordförande föreslås Erik Halkjaer, född 1973, bosatt i Stockholm. Styrelseledamot sedan mars 2017. Kassör sedan mars 2018. Journalist sedan mer än 20 år, större tiden som frilans med fokus på Latinamerika och globala ut-vecklingsfrågor. Senaste åren arbetat med Dagens Nyheter Global Utveckling och varit redaktör för tidskriften Afghanistan-Nytt. Halkjaer har också varit chefredak-tör och ansvarig utgivare för tidskrifterna OmVärlden och Latinamerika, och arbe-tat som pressekreterare för bl a Svenska Röda Korset.

Till posten som kassör föreslås Bengt Ekman, född 1950, bosatt i Stockholm. Nyligen pensionerad från Sida där han arbetat i 37 år och bland annat varit biträ-dande generaldirektör, chefscontroller och ekonomichef. De sista fyra åren var Ekman på Afghanistanenheten, dessförinnan chef i Burma i nästan fem år. Ut-landstjänstgöringar också i Vietnam, Indien och Sri Lanka.

Som styrelseledamot föreslås Siri Hill, född 1988, bosatt i Stockholm. Verksam som journalist i fyra år, för tillfället reporter på Kulturnyheterna SVT. Dessförinnan till stor del på SR – bl a Ekot, P4 Stockholm, Radio Sweden och Kulturnytt. Också gjort frilansreportage för P2 och SvD Insikt, bl a från Kairo, och arbetat som social medier- och webbredaktör på SVT Riks.

Är fri journalistik viktigt för dig?

BLI MEDLEMGE EN GÅVA

Alla kan vara med och stötta vårt arbete för pressfrihet i Sverige och världen.

THL: Också pojkar borde få HPV-vaccin - skulle förhindra närmare 300 cancerfall årligen  Svenska YLE Det nationella vaccinprogrammet borde innehålla HPV-vaccin - alltså vaccinet mot papillomvirus - också för pojkar, föreslår Institutet för hälsa och välfärd (THL).
Ett ovaccinerat barn i dagisåldern har insjuknat i mässling i Kotka - smittan sannolikt utomlandsifrån  Svenska YLE Ett barn i dagisåldern har diagnosticerats med mässling i Kotka. Barnet har vistats utomlands och smittan misstänks ha kommit därifrån. Barnet har inte ...
Tamkanin drabbades av blödarfeber - Veterinär: "Smittar mycket lätt och går inte att bota"  Svenska YLE Nu ska alla tamkaniner vaccineras mot blödarfeber. Den uppmaningen kommer Livsmedelsverket med efter att en tamkanin i Österbotten konstaterats ha den ...
Irakier dömdes för krigsbrott i Helsingfors tingsrätt - hade halshuggit IS-krigare  Svenska YLE En i Finland bosatt irakisk korpral har av Helsingfors tingsrätt dömts till ett år och sex månaders villkorligt fängelsestraff för krigsbrott. Han tjänstgjorde som ...
1,520 följare | Följ @RSF_RUG på Twitter
RT @RSF_inter: #Russia: " Reporters Without Borders (RSF) is dismayed by the latest blow to editorial independence in the country " https:/…
7 timmar 17 minuter sedan
RT @RSF_inter: #France: French intelligence agency summons eight journalists for questioning. " Investigative journalism is now in danger i…
7 timmar 18 minuter sedan
18 timmar 48 minuter sedan
RT @RSF_en: The charges brought against #JulianAssange under the Espionage Act pose a direct threat to #pressfreedom and investigative jour…
20 timmar 54 minuter sedan
1 dag 2 timmar sedan
1 dag 2 timmar sedan
Vi vill att EU inför en särskild kommissionär med ansvar för #pressfrihet Vår ordförande @ErikHalkjaer säger till… https://t.co/fJ0uTvdmth
1 dag 20 timmar sedan
#pressfrihet har seglat upp som en viktig fråga inför #EUval2019 Jag pratade med SVT om vad vi kan göra för att bro… https://t.co/gMdxfHg4ag
1 dag 20 timmar sedan
RT @RSF_inter: #Russia: " Reporters Without Borders (RSF) is dismayed by the latest blow to editorial independence in the country " https:/…
7 timmar 17 minuter sedan
RT @RSF_inter: #France: French intelligence agency summons eight journalists for questioning. " Investigative journalism is now in danger i…
7 timmar 18 minuter sedan
18 timmar 48 minuter sedan